Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hukuk Müşavirliği

Hakkımızda

Üniversitenin öğrenciler, diğer kişiler ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari Mercilerde Üniversitenin haklarını savunmak; Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında İdareye yardımcı olmak görevini yerine getirmektedir.