Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hukuk Müşavirliği

Öğrenci Disiplin Soruşturması

Belge Örnekleri

Ekler

katip YEMİN METNİ.doc
Şikayetçi Çağrı Yazısı W..doc
Soruşturma Raporu.doc
Soruşturulan İfade Tutanağı.doc
Soruşturulan Savunma Davet Yazısı.doc
Tanık Davet Yazısı.doc
Tanık Dinleme Tutanağı.doc
tanık yemin metni.doc