Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hukuk Müşavirliği

İnceleme

İnceleme Belge Örnekleri

Ekler

İfade İsteme Örneği 2.doc
ifade isteme örneği.doc
İfade Tutanağı W..doc
İnceleme Rapor Örn.docx
Tanık İfade Tutanağı W..doc
Tanık İfade Tutanağı W..doc
Tanık ve Şikayetçi Çağrı Yazısı W..doc