Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hukuk Müşavirliği

Öğretim Elemanı Disiplin Soruşturması

Belge Örnekleri

Ekler

katip YEMİN METNİ.doc
Şikayetçi Dinleme Tutanağı.doc
Şikayetçi Dinleme Tutanağı.doc
Şikayetçi Dinleme Tutanağı.doc
Şikayetçi Çağrı Yazısı W..doc
Soruşturma Rapor Örneği.doc
soruşturulan ifade tutanağı.doc
Soruşturulan Savunma Davet Yazısı 2.doc
Soruşturulan Savunma Davet Yazısı.doc
Tanık Davet Yazısı.doc
Tanık Dinleme Tutanağı.doc
tanık yemin metni.doc