Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hukuk Müşavirliği